Kvanttikonstellaatio¬ģ rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Luotu 1.1.2023. Päivitetty 19.1.2024.

Rekisterinpitäjä

Rekisterin yll√§pit√§j√§: Kvanttikonstellaatio¬ģ (kvanttikonstellaatio.fi), y-tunnus¬†1707913-0
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Solja Suoheimo 
Osoite: 

S√§hk√∂posti: [email protected]

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on¬†Kvanttikonstellaatio¬ģ -yhteysrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
- asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi ja kehittäminen
- palvelujen tarjoaminen, toimittaminen, kehittäminen ja laskutus
- mahdolliset reklamaatiot ja muiden vaatimusten selvittäminen
- asiakkaille suunnattu viestintä (tiedotus, uutisointi, markkinointi) 

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkil√∂tietojen k√§sittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (j√§ljemp√§n√§ my√∂s ‚ÄĚGDPR‚ÄĚ) mukaiset perusteet:

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

- henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite)
- henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot
- henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
- analyyttinen tieto Vimeon tallennuksista, online-koulutuksista, webinaareista sek√§ Kvanttikonstellaatio¬ģ -tapahtumista
- analyyttinen tieto kurssialustalta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tätä säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuosittain. Rekisterinpitäjä pitää huolta, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan.

Henkilötietojen vastaanottajat & tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille organisaatioille kaupallisiin tarkoituksiin. Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, kuten Op.fi laskutuksen suorittamiseksi. Rekisterin ylläpitäjä käyttää Kajabi-koulutusalustaa & Stripe-maksupalvelua koulutusten järjestämiseen. Kajabi (www.kajabi.com) ja Stripe (www.stripe.com) voivat vaatia henkilökohtaisten tietojen luovutusta henkilöltä itseltään. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä fyysisiä aineistoja, sekä henkilötietoja sisältävät palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoihin on on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi valtuutetuilla henkilöillä. Palvelimet on suojattu asianmukaisella suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. 

Rekisterin pitäjä on huolehtinut, että rekisterin käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista & poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä, ja oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Evästeet

Käytämme verkkosivuilla toiminnallisia evästeitä parantamaan sivuston käyttökokemusta. 


Voimme tehdä muutoksia rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme, joten suosittelemme, että tutustut siihen säännöllisesti.